• قبل از تمرین دستهای خود را بشویید.
 • نفس عمیق بکشید و ساز را با ارامش کوک کنید.
 • به یاد داشته باشید هیچ تصمینی برای نوازنده شدن نیست.و ممکن است انقدر که وقت می گذارید پیشرفت نداشته باشید.خوب طبیعی است اگر اینطور بود همه نوازنده بودند.
 • نوازندگی را با هیچ کار دیگر در زندگی مقایسه نکنید.و پیشرفت زمانی ان را با کارهای دیگر نسنجید.هیچ چیز پیش بینی شده ای در ان نیست.گاه یک فن را با اندکی تمرین یاد می گیرید و گاه یک فن دیگر را باید ماهها بروی ان وقت بگذارید.دو دوتا در نوازندگی همیشه چهارتا نیست گاه یازده تا است گاه صفر.گاه حتی منفی صفر.
 • نوازندگی مسابقه نیست.یک سلوک درونی و شخصی است.نیتها و شکستهای و خواهشهای فرو خورده و خود جلوه گری را از خود دور کنید و اجازه ندهید هدفهای کاذب برای شما در نوازندگی ایجاد کنند.تا روح شما در اینه نوازندگی تجلی پیدا کند.
 • لذت بردن از نوازندگی تنها برای نوازندگان عالی و سطوح بالا نیست.از اولین درس نوازندگی میتوانید از ان لذت ببرید.حتی از نواختن تنها یک نت.تنها تمام وجود خود را معطوف کنید که بهترین و زلالترین صدا را از همان یک نت ایجاد کنید .انگاه شما با نواختن حتی یک نت نوازنده اید. و ان میتواند در درون شما اثر کند.
 • جای تمرین خود را مرتب عوض نکنید.در جاهای مختلف اتاق بنشینید و انرژی ان را احساس کنید .وقتی بهترین نقطه را یافتید برای همیشه در همانجا تمرین کنید.اگر بر روی زمین می نشینید یک زیر انداز مخصوص تمرین و اگر بر روی صندلی می نشینید یک صندلی مخصوص داشته باشید.
 • صبحها تا چشم باز میکنید حتی ناشتا حتی در رختخواب برای چند دقیقه ساز بزنید.
 • قبل از تمرین موسیقی خوب گوش کنید.
 • یک تکه از سیم سازتان را به دنیا عوض نکنید.
 • تکنوازی همیشه ارزشمند است.تکنواز مانند ناخدایی است که تنها قایق کوچکش را به هر سو که می خواهد می برد.
 • عکس اساتید بزرگ را در جای تمرین نصب کنید.از چشمان و خطوط چهره و حالت انها چیزهای زیادی می توان اموخت.
 • یک شخصیت الگو در عالم موسیقی برای خود قرار دهید و از مطالعه زندگیش ،از او بیاموزید.
 • صدایی که از ساز ایجاد می کنید بیانگر شخصیت دورنی شماست.تولید صدای عالی اولین و اخرین درس نوازندگی است.پس بر درون خود کار کنید.
 • به ضرب اهنگ تنفس و ارتباطش با موسیقی اگاه باشید.هنگام نواختن تنفس کامل داشته باشید.
 • زمانی نوازنده خواهید شد که ساز عضوی از بدن شما شود.و این با تمرین بی شمار به دست می اید.
 • برای کسی که موسیقی را نمی فهمد ننوازید.شنونده بد تمام انرژی شما را می گیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *