کاووس صابونی

کاووس صابونی در سال ١٣۵٠متولد شد.

اصلیت وی به شهر شعر و موسیقی، شهر کهن سنندج بر می گردد.

وی از کودکی شیفته نواهای موسیقی ایرانی بود و به صورت جدی از سال ١٣٧٠ ساخت سازهای ایرانی را آغاز نمود و همزمان نزد استاد فردین کریم خاوری به فراگیری نوازندگی سه تار مشغول شد .

وی در جشنواره ها و نمایشگاه های متعددی شرکت کرد و مقامهایی را نیز بدست آورد از جمله:

  • رتبه نخست در جشنواره ساز سازی کشوری سال١٣٧٩
  • رتبه دوم بهترین سازنده ساز دیوان در سال ١٣٨٠
  • رتبه سوم بهترین سازنده ساز سنتور در سال١٣٨٠
  • شرکت در نمایشگاه ساز سازی سراسری در دانشکده امیر کبیر در سال ١٣٨٠
  • شرکت در نمایشگاه سازهای ابداعی خانه موسیقی در خانه هنرمندان با حضور استاد شجریان در سال ١٣٨٨
  • شرکت در نمایشگاه های گروهی و انفرادی در نگار خانه های فرهنگسرای معرفت و خانه فر هنگ نور و نگار خانه جمشیدیه.
  • لوح تقدیر از موسسه صبا برای ساخت ساز سه تار.

در طی این سالها تمام سعی ایشان همواره بر این بوده که سطح کیفی سازها را به بالاترین و مطلوبترین درجه رسانده و به تایید کارشناسان و نوازندگان و مدرسین به نام این سازها در این امر نیز موفق گردیده است.