کاوه صابونی

کاوه صابونی در سال ١٣۶٢متولد شد.

وی از سیزده سالگی به فراگیری ساز سنتور نزد استاد پشنگ کامکار پرداخت و همزمان زیر نظر برادرش کاووس صابونی به ساخت سنتور مشغول گردید.

ایشان علاقه مند به تحقیق در مورد شیوه های متفاوتی در ساخت سنتور است تا بتواند از لحاظ صدا گذاری در ساز سنتور تغییراتی را در این ساز به وجود آورد.