سنتور

سنتور از قدیمی ترین سازهای ایرانی است. در نقش برجسته ها نقاشی های قدیمی سازی دیده میشود که از نظر ظاهری شباهت زیادی به سنتور امروزی دارد.
سنتور سازی کاملا ایرانی است که ساخت آن را به ابونصر فازابی نصبت میدهند.
جعبه تشدید صدای این ساز به شکل ذوذنقه است که بطور معمول از چوب گردو ساخته میشود، بر روی سطح آن دو ردیف خرک تعبیه شده واز روی هر خرک چهار رشته سیم عبور داده شده است به طور معمول سنتور دارای ۹ خرک و ابعادی استاندارد برای ۹ خرک میباشد.
بعضی از سارنده های سنتور برای تغییراتی در صدا ساز ابعاد جعبه ذوذنقه ای و تعداد خرکها را تغییر داده اند.
درسمت راست کلاف سنتور تعداد ۷۲ عدد گوشی فلزی در داخل کلاف قرار میگیرد که سیمها از یک طرف به این گوشی ها متصل و کوک  میشوند.
درسمت چپ کلاف ۷۲ عدد سیمگیر قرار میگیرد و سیمها از طرف دیگر به سیمگیر ها ثابت میشوند.
در دو طرف جعبه برجستگی هایی به نام شیطانک وجود دارد که مفتولی فلزی روی آن قرار میگیر که باعث جدا شدن سیمها از روی چوب میشود.
بر روی صفحه سنتور دو عدد گل وجود دارد که برای بهتر بیرون آمدن صدا تعبیه شده است.