دیوان

دیوان از سازهای اصیل کردی است که از خانواده تنبور محسوب می شود.
این ساز کردی در دیگر کشورهایی چون ترکیه، کردستان عراق و کردستان ترکیه رواج دارد.
شکل ظاهری دیوان کمی بزرگتر از تنبور است، البته دیوان در سایزها و اندازه های متفاوت ساخته می شود.
دیوان دارای دو قسمت کلی کاسه و دسته است.
کاسه از کنار هم قرار گرفتن ترکه های نازک از چوب و گاه به صورت یک تکه ساخته میشود روی کاسه را با صفحه ای نازک از توت می پوشانند.
دسته ساز از جنس چوب گردو است که در ابتدای دسته سرپنجه دارای هفت گوشی و و در ادامه دسته تعدادی پرده بسته میشود.